Jeanpaul88 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het ontstaan van Joegoslavie

Joegoslavie is niet meer, maar hoe is het eigenlijk ontstaan tot wat het was? In dit artikel komt dit kort naar voren.

Politieke besluitvorming: Rechtstaat en democratie

Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking meent dat de politieke besluitvorming in Nederland te langzaam gaat, er is te veel regelgeving, romslomp, bureaucratie en noem het maar op. Maar wat hou…

Dada, succes en ondergang

Begin 1916 kwam op initiatief van Hugo Ball, een avant-garde gezelschap genaamd Cabaret Voltaire bijeen in Zurich. Het waren roerige tijden, de Eerste Wereldoorlog was in volle gang en verscheidene me…
Marketing onderzoek

Marketing onderzoek

Hoe zit een marketing onderzoek in elkaar? In dit artikel zal ik de zes stappen van een effectief marketing onderzoek behandelen.
Oligopolie, cooperatief en non-cooperatief

Oligopolie, cooperatief en non-cooperatief

Oligpolie is een marktvorm waarbij er weinig bedrijven zijn en er sprake is van een markt zonder vrije toetreding. In een bijzonder geval spreken we van duopolie, dit is een vorm wanneer er zich slech…

Joegoslavië: Etnische lappendeken

Joegoslavie is niet meer, maar de geschiedenis, de wonden die de verschrikkelijke gebeurtenissen hebben achter gelaten zijn nog vers. In dit artikel komt het ontstaan van de etnische lappendeken aldaa…

De Kosovo Oorlog

Dat de internationale wereld geen oog had voor Kosovo veranderde in 1997. Milosevic stond onder grote druk van de oppositie. Hij raakte vervreemd van zijn eigen bevolking, de Serviërs, door de interna…

Kosovo in het begin van het Joegoslavie conflict

Kosovo is een autonome provincie in Servië. Deze grote mate van zelfstandigheid verkreeg zij in 1974 tijdens de grote staatshervormingen van Tito. Hierbij verkreeg Kosovo feitelijk evenveel zeggenscha…

De (Gelderse) Ijssel en Kampen

Tijdens en na de laatste Ijstijd lag in West-Overijssel een groot, nat veengebied. Door dit veengebied zocht de rivier de Ijssel zijn weg naar het Flevomeer en vervolgens de Zuiderzee. Hierdoor ontsto…

Menselijke aspecten in het rivierkleilandschap & IJssel

Sinds 2000 v.C. is het rivierenlandschap bewoond. De oeverwallen, stroomruggen en donken werden gebruikt om op te gaan wonen, omdat deze plekken hoger lagen. Daardoor waren ze een perfecte bescherming…